6469e4ebb4fa5a27d8b02c69cecc7eee

Chityna – czy naprawdę jest szkodliwa?

Chityna – czy naprawdę jest szkodliwa?

W temacie jedzenia owadów duże kontrowersje wzbudza zawartość chityny w jadalnych owadach, jest ona traktowana jako nierozpuszczalny błonnik, często nazywana również „błonnikiem zwierzęcym”, ponieważ chemicznie jest bardzo podobna do celulozy, jednakże ma ona większą wytrzymałość mechaniczną.

W świerszczach zawartość chityny wynosi około 8.7%, jest to ilość porównywalna do grzybów, mimo to jedzenie owadów wzbudza o wiele większe kontrowersje niż jedzenie pieczarek, które jest dla nas zupełnie normalne.

Bliski pochodny chityny, jakim jest chitosan, powszechnie stosowany jest jako suplement diety. Meta-analizy wykazały, że ma on korzystny wpływ na zdrowie, na przykład na glikemię, u osób z cukrzycą, na lipidogram oraz ciśnienie krwi. Chityna uważana jest przez specjalistów jako element prozdrowotny.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *